Building design and construction

Finland’s natural conditions provide a distinct environment for buildings and their construction and maintenance, which influence national research needs in the field. The target of the building design and construction research group is to meet the specific features set by cold, wet winters and temperate summers, which create seasonal alternation between indoor and outdoor conditions. These alternations affect both the structural design and the physical ageing and maintenance of the built environment. As climate affects the physical performance of buildings, it must be accounted for in our indoor air quality research. Natural conditions also influence the performance and seasonal scheduling of construction works

Structural engineering and fire safety research focuses on functional and safe structures built of different materials. The basis of our work is structural analysis, computational engineering and experimental methods, with also an emphasis on connections to architecture. Research on building performance develops solutions for the design, construction and maintenance of energy-efficient, sustainable, healthy, and comfortable buildings. In the research related to information and operations management in construction, enhancing modularity in construction is an objective when focusing on processes, organisations and technologies. Additionally, requirements related to energy and the environment have created new challenges for builders and building owners.

This group of the Department of Civil Engineering aims to be an internationally known actor in the research of civil engineering design and construction. Our goal is to fulfil the needs and promote the well-being of current and future generations by conducting the research in co-operation with other disciplines and industries.

Rakennustekninen suunnittelu ja rakentaminen

Eräs peruste alueen kotimaisen tutkimuksen tarpeelle ovat Suomelle tyypilliset luonnonolot, jotka on otettava huomioon rakennusten suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Tutkimusryhmä etsii ratkaisuja, jotka sopivat kylmien kosteiden talvien ja lämpimien kesien aiheuttamiin sisä- ja ulko-olosuhteiden kausittaisiin vaihteluihin. Nämä vaihtelut vaikuttavat sekä rakenteiden suunnitteluun että rakennetun ympäristön ylläpitoon ja sen ikääntymiseen hallintaan. Ilmastolla on myös rakennusten sisäympäristöön ilmeinen vaikutus, joka on otettava huomioon sisäilmatutkimuksessa. Luonnonolot vaikuttavat myös rakentamiseen ja sen kausittaiseen ajoitukseen.

Rakennetekniikan ja paloturvallisuuden tutkimuksessa tavoitteena on kehittää rakennusten turvallisuutta ja toimivuutta tiedostaen eri rakennusmateriaaleille tyypilliset piirteet. Tutkimustyö pohjautuu rakenteiden analysointiin sekä numeerisiin ja kokeellisiin menetelmiin. Tutkimuksen tavoitteena on myös kehittää rakennetekniikan yhteyttä arkkitehtuuriin. Rakennusten toiminnallisuuden edistämisessä tutkimus keskittyy energiatehokkaiden, kestävien, terveellisten sekä toimivien rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Rakennusten ja rakenteiden modulaarisuuden parantaminen on eräs tavoite rakentamisen tuotantotalouden tutkimuksessa, jossa tarkastellaan prosesseja, organisaatioita ja teknologioita. Lisäksi kas-vavat odotukset energiatehokuudesta ja ympäristöystävällisyydestä asettavat rakenta-jille ja rakennusten omistajille uusia haasteita.

Ryhmän tavoite on olla kansainvälisesti tunnettu toimija rakennustekniikan tutkimuksessa. Pyrimme tutkimuksellamme edistämään hyvinvointia myös yhdessä eri alojen tutkijoiden ja teollisuuden kanssa.

Page content by: | Last updated: 10.02.2017.